Sidra

Nad rzeką Sidrą zachowały się ruiny bastejowego zamku zbudowanego w 2 połowie XVI w. przez ród Wołłowiczów.  Kolejni właściciele, którymi byli Potoccy, przebudowali dawną budowlę obronną w piękny pałac na początku XVII w. Niestety zniszczenia XIX w. nie pozwalają nam dzisiaj wiele obejrzeć - zachowały się jedynie fragmenty fundamentów i bastei.

W pobliżu: Białystok (62 km), Tykocin (75 km)

 Powrót 

  © Xezaar