Rajgród

Dawniej znany jako Raj, był starym grodem Jaćwingów. W XIII wieku stanowił strażnicę pogranicza Mazowsza, a w dwóch kolejnych wiekach bronił granic Litwy, zarówno przed Krzyżakami jak i książętami mazowieckimi. Murowany zamek zbudowany został za czasów Kazimierza Wielkiego w XIV wieku,  a w ruinę obrócili go przypuszczalnie Tatarzy, którzy w 1656 roku zniszczyli całe miasto. Jeszcze do niedawna widoczne były resztki murów dawnej warowni, a dzisiaj  można już tylko obejrzeć grodzisko,  tzw. Górę Zamkową (na półwyspie Jeziora Rajgrodzkiego).

W pobliżu: Ełk - woj. warmińsko-mazurskie (30 km), Tykocin (90 km), Wąsosz (36 km)

 Powrót 

  © Xezaar