Drohiczyn

Stary ruski gród zbudowany został prawdopodobnie jeszcze w X wieku. Na jego miejscu w początkach XIII wieku, wybudowali drewnianą warownię książęta mazowieccy. W 1237 roku książę Konrad osadził tu przeniesionych z Dobrzynia ostatnich rycerzy Zakonu Chrystusowego, zwanego Rycerzami Dobrzyńskimi - tych którzy nie chcieli połączenia z Zakonem Krzyżackim. Niestety także tutaj długo się nie utrzymali, wypędzeni przez ruskiego księcia Daniela. Mniej więcej w tym czasie, przypuszczalnie w XIV wieku,  powstały murowane części zabudowy zamkowej. Drohiczyn powrócił pod koniec XIV stulecia w ręce książąt mazowieckich, od 1443 roku był w granicach Litwy, by w końcu trafić do Korony. Miasto było od XVI wieku, aż do rozbiorów, stolicą Podlasia. Zamek został zniszczony w XVII stuleciu i później niestety podupadł. Do dzisiaj zachowało się  jedynie grodzisko,  na którym stał początkowy ruski gród, a później i zamek.

W pobliżu: Ciechanowiec (34 km), Liw - woj. mazowieckie (50 km)

 Powrót 

  © Xezaar