Załuż
ZAMEK SOBIEŃ (też MONASTERZEC)

Galeria w wieży >>>

Zbudowany przez Kmitów pod koniec XIV w.  zamek, był w następnym stuleciu siedzibą starosty Piotra Kmity. Zniszczony w 1474 r. przez wojska węgierskie doczekał się odbudowy, ale już w XVI wieku opuszczono go i popadł w ruinę. Zachowały się niewielkie pozostałości  dawnej rycerskiej warowni. Owe resztki znajdują się pomiędzy miejscowościami Załuż i Monasterzec, stąd czasem różne w literaturze umiejscowienie zamku.

W pobliżu: Lesko (8 km), Sanok (8 km)

 Tropiciel Tajemnic 

 II 

 III 

 IV 

 Powrót 

  © Xezaar