Sanok

Galeria w wieży >>>

Obserwujący okolicę z wysokiej krawędzi doliny Sanu zamek, zbudowany został w XIV przez Kazimierza Wielkiego.  Standardowe założenie - budynek mieszkalny z wieżą otoczone zewnętrznym murem, przebudował król Stanisław Stary w pierwszej połowie XVI wieku, a w następnym stuleciu dobudowano dwa prostopadłe skrzydła. Jednak już w XVIII w. podupadł i w kolejnym stuleciu władze austriackie częściowo go rozebrały. Zachował się  do dzisiaj jeden z budynków  zamku oraz pozostałości muru obwodowego i fosy.

W pobliżu: Lesko (15 km), Odrzykoń - Kamieniec (43 km), Załuż - Sobień (8 km)

 Tropiciel Tajemnic 

 Powrót 

  © Xezaar