Rzemień

Galeria w wieży >>>

Pierwszą budowlą obronną w postaci cylindrycznej wieży, zbudowali Tarnowscy na początku XV wieku.  Potem to skromne założenie umocnił Stanisław Lubomirski w 1630 roku, dobudowując fortyfikacje bastionowe. Potem zamek jeszcze często zmieniał właścicieli, ale kolejnej poważniejszej przebudowy doczekał się dopiero w 1931 roku, kiedy to dobudowano nowe budynki i wieżę z klatką schodową. Do dzisiaj zachowała się 13 m wieża oraz fragmenty umocnień. 
Obecnie jest to własność prywatna. Aktualnie w remoncie.

W pobliżu: Mielec (12 km), Przecław (5 km)

 Powrót 

  © Xezaar