Medyka

Zbudowany jeszcze w XIV wieku drewniany  zamek, został rozbudowany i przebudowany na murowany przypuszczalnie dopiero w XVI wieku przez marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmitę.  Był siedzibą starostów niegrodowych do 1772 roku, jednak dosyć szybko podupadł w ruinę - lustracja z 1663 roku donosi o jego złym stanie i potrzebie remontu. Potem budowla całkiem stoczyła się w ruinę, a gdy w 1772 roku tutejsze dobra zakupili Antoni i Zofia Lubomirscy, postawili na wyspie nowy pałac z ogrodami. Nie zachowały się resztki  dawnego zamku.

W pobliżu: Fredropol - Kormanice (25 km), Krasiczyn (26 km), Przemyśl (24 km)

 Powrót 

  © Xezaar