«« do bram Lochów 
 «« spis "Legend i tajemnic zamków i miast" 

Zamek w Lesku

POTOMEK WIKINGÓW PANEM LESKIEGO ZAMKU


   Wikingów na Rusi zwano Waregami. Jeden z wodzów Waregów, Ruryk w połowie dziewiątego stulecia zorganizował państwo ruskie, dając początek dynastii Rurykowiczów, która panowała na Rusi do końca XVI wieku.
Galeria w wieży >>>
   Kiedy w 1054 roku Jarosław Mądry, wielki książę kijowski i całej Rusi umierał, podzielił państwo pomiędzy swoich pięciu żyjących synów. Najstarszy z nich, Włodzimierz już nie żył. Pozostawił po sobie jednego syna Rościsława. Jarosław nie wyznaczył jednak wnukowi żadnej dziedziny. Gdy Rościsław doszedł do pełnoletności, zebrał kilka setek wojów z Ziemi Nowogrodzkiej i uderzył z nimi na Księstwo Tmutarakańskie, które zdobył i począł tam panować. Stryjowie jego pozornie pogodzili się z tym faktem, ale trzy lata później Rościsław został otruty. Ruś w tym czasie była wewnętrznie skłócona i nie ustawały tam walki o tron kijowski pomiędzy potomkami Jarosława Mądrego.
   Synowie Rościsława pojawili się nagle w ziemi przemyskiej i halickiej w 1084 roku. Ziemia przemyska została zapewne po wygnaniu króla polskiego Bolesława Śmiałego przyłączona do Rusi. Nie wykluczone, iż osadzono synów Rościsława na rubieżach Rusi, przez Polaków zagrożonych. We wspomnianym już roku 1084 najstarszy z synów Rościsława, Ruryk tytułuje się księciem przemyskim. On też z czasem opanowuje Wołyń, rozszerzając swoje panowanie. Po śmierci Ruryka w 1092 r. schedę po nim przejmują dwaj młodsi bracia. Wołodarko zatrzymuje Przemyśl, zaś Wasylko Trębowolę.
   W pięć lat później dochodzi do zjazdu książąt ruskich w Lubeczu. Zmęczeni wojną domową szukają zgody między sobą. Zjazd godzi się, by Wołodarko i Wasylko pozostali na swoich dzielnicach. Podczas powrotu ze zjazdu Swiatopełek, wielki książę kijowski zaprosił Wasylkę do Kijowa, gdzie podstępnie go uwięził i oślepił. Potem przewieziono Wasylkę do Włodzimierza Wołyńskiego, którym władał Dawid, bez wątpienia inicjator uwięzienia i oślepienia Wasylki. Jemu bowiem najbardziej zagrażał książę na Trębowli. Zbrodnia popełniona na Wasylce oburzyła wielu książąt ruskich i pod ich presją Dawid uwolnił swego więźnia.
   Wasylko, gdy odzyskał wolność, razem z Wołodarką przez wiele lat pustoszył Wołyń, zostawiają po sobie spalone ludzkie osiedla i tysiące trupów. Książe Światopełek wspomógł Dawida swoim wojskiem, ale ponieśli klęskę w tej bratobójczej wojnie. Także Węgrzy wezwani na pomoc zostali przez Wasylkę i Wołodarkę pobici. Na zjeździe książąt ruskich w Wiaticzewie odebrano Dawidowi Wołyń. Oczy Wasylki zostały pomszczone.
   Tyle historia, potem zaś... Wasylko miał jednego syna i gdy ten dorósł do pełnoletności, wymógł na nim przysięgę, że nigdy nie włączy się do walki o tron Rusi ani jego synowie i wnukowie. Wasylko swoją dzielnicę przekazał Wołodarkowi, pozostawiając dla swojego syna tylko kilkanaście wiosek koło Przemyśla. Potomkowie Wasylki przez wiele lat mieszkali w Przedzielnicy pod Przemyślem, przyjmując z czasem miano Przedzielnickich.
   O potomstwie Wasylki kroniki milczą, aż do roku 1491. W lipcu tegoż roku Stanisław Kmita darował dożywotnio miasto Lesko księciu Jaczkowi z Przedzielnicy, synowi Iwana i Jarochny. Także z początkiem tego roku księżna Jarochna zamieniła swoje dobra przedzieleckie ze Stanisławem Kmitą za Myczkowce, Olszanicę i Stefkową. Zamiana ta jednak okazała się nie po jej myśli, bowiem w lipcu za Myczkowce, Olszanicę i Stefkową Jarochna otrzymała kniaźstwo w LThercach i dopłatę. Jaczko Rościsławowicz z dynastii Ryrukowiczów władał Leskiem do początku roku 1513, kiedy to zmarł, a miasto zgodnie z umową wróciło do Kmitów.

Powyższy tekst pochodzi z "Księgi legend i opowieści bieszczadzkich" autorstwa Andrzeja Potockiego. Prawa do rozpowszechniania, powielania i kopiowania należą do wydawnictwa Bosz (Olszanica).

  Powrót 

  © Xezaar