Fredropol - Kormanice

Zamek został zbudowany w drugiej połowie XVI wieku  przez Jana lub Andrzeja z rodziny Fredrów,  w rękach których pozostał do 1729 r. Zniszczony podczas potopu szwedzkiego (1656-57), a potem także przez Tatarów w 1672 r. nie został gruntownie odbudowany przez kolejnych właścicieli - ani przez Stanisława Rupniewskiego, ani Podolskich i Skarbek-Michałowskich. Dunin-Borkowscy, w rękach których zamek znalazł się w 1818 roku, wybudowali pałac w pierwszej połowie XIX wieku. Na początku kolejnego stulecia powstały zabudowania gospodarcze, które jednak, podobnie jak pozostała część założenia, doznały uszkodzeń podczas I wojny światowej i od tego czasu pozostają w ruinie. Zachowane są fragmenty skrzydła zachodniego oraz kolistej baszty  południowej (o średnicy blisko 10 metrów). Pozostałości znajdują się na pograniczu Fredropola i Kormanic, stąd dwie nazwy miejscowości w lokalizacji.

W pobliżu: Krasiczyn (17 km), Przemyśl (13 km), Rybotycze (11 km)

 Powrót 

  2001 © Xezaar