Stare Kolnie
ZAMEK KOLNO

Wymieniany w źródłach w 1317 roku książęcy zamek, powstał prawdopdobnie na początku XIV wieku.  Zniszczony w XV stuleciu podczas wojen husyckich, nie został odbudowany, a pozostałe mury z biegiem czasu rozebrano. Znajdujące się w południowej części wsi fragmenty wałów, są pozostałością  właśnie po zamku, a z ziemi wystają szczątki murów wieży.

W pobliżu: Chrzelice (20 km), Prószków (20 km)

 Powrót 

  © Xezaar