Namysłów

Książęcy zamek z drugiej połowy XIV w.  Nieregularne założenie z czworobocznym dziedzińcem, było otoczone fosą, a pierwszej przebudowy doczekało się w XVI wieku. Kolejne zmiany następowały w następnych stuleciach i były często wymuszone uprzednimi zniszczeniami (w 1658 r. pożar, w 1741 "działania" wojsk pruskich). Zachowane budynki posiadają pierwotne, dawne sklepienia.
Obecnie mieści się tutaj muzeum - Oddział Muzeum Śląska Opolskiego.

W pobliżu: Brzeg (31 km), Karłowice (25 km), Opole - Ostrówek (47 km)

 Powrót 

  © Xezaar