Brzeg

Galeria w wieży >>>

Wspaniała, dawna rezydencja Piastów brzeskich, zbudowana jeszcze w XIV wieku,  ale dopiero w dwu kolejnych wiekach zyskująca, w efekcie renesansowych przebudów na wzór Wawelu, rysy prawdziwie dostojnej siedziby książęcej. W XVII i XVIII w. zamek był zaniedbany, a nawet można by rzec sprofanowany zamianą w 1741 r. komnat zamkowych na pomieszczenia gospodarcze przez przebywające tu wojska Fryderyka II, króla Prus. Po wielu latach kolejnych zniszczeń odbudowano  po II wojnie światowej zamek, rekonstruując go według wzorców z XVI i pocz. XVII wieku,  z krużgankowym dziedzińcem. Na zamku - obecnie Muzeum Piastów Śląskich - możemy zobaczyć m.in. sarkofagi ostatnich książąt (XVII w.) i w kaplicy liczne średniowieczne detale architektoniczne.

W pobliżu: Kantorowice (20 km), Karłowice (15 km), Namysłów (31 km)

 Tropiciel Tajemnic 

 Powrót 

  © Xezaar