Biała Nyska

Galeria w wieży >>>

Gród wzmiankowany był już w 1285 r. Pierwszy zamek został wzniesiony przez księcia świdnicko - jaworskiego Bolka I już w latach 1292 - 1296.  Miał on, zdaniem kronikarzy, zostać zburzony już w 1296 r. na mocy układu księcia Bolka z wrocławskim biskupem. Na pozostałościach tej budowli zbudowano kolejny zamek w XVI w.  Przebudowany w XIX, zniszczony podczas II wojny światowej. Zachowały się  jedynie fragmenty murów  oraz fosa.

W pobliżu: Otmuchów (13 km), Paczków (25 km), Prudnik (31 km)

 Powrót 

  © Xezaar