Biała

Galeria w wieży >>>

Zamek renesansowy zbudowali w XVI w. opolscy książęta  piastowscy na miejscu wcześniejszej murowanej warowni, ale już w 1604 r. przebudowano go na pałac w stylu wczesnego baroku. Trzy skrzydła zamku  otaczają krużgankami dziedziniec, a nad całością góruje czworoboczna wieża  z barokowym hełmem.

W pobliżu: Chrzelice (12 km), Prudnik (9 km)

 Powrót 

  © Xezaar