Warszawa
ZAMEK KRÓLEWSKI

Galeria w wieży >>>

Pierwotny zamek wybudowali książęta mazowieccy - Kazimierz i Jan Starszy - w XIV w.  Było to dość obszerne założenie z czterema basztami i jedną wielką więżą (tzw. Grodzką), otoczone murem. Gdy w 1526 roku Mazowsze zostało wcielone w granice Królestwa Polskiego, warszawski zamek stał się królewskim. Wyremontowany i rozbudowany w stylu renesansowym przez Zygmunta Augusta pełnił od 1611 roku (do 1794) rolę pierwszej siedziby polskich monarchów. Kolejną rozbudowę przeprowadził Zygmunt III Waza na początku XVII wieku, a następną - Władysław IV. Zniszczony podczas wojny ze Szwedami w 1655-56, został szybko odnowiony - tym razem przez Jana Kazimierza. Przebudowy dokonali też królowie z dynastii Wettinów, ale zamek na pewno najlepiej "wspomina" rządy Stanisława Augusta, który wspaniale zaaranżował wnętrza i dostawił m.in. budynek biblioteki. Niestety lata prosperity niedługo się skończyły i Prusacy, którym po III rozbiorze dostała się Warszawa, zniszczyli piękny królewski pałac, częściowo przeznaczając zamek na koszary. Po I wojnie światowej podjęto się renowacji, jednak całą mozolną pracę obrócili w gruzy hitlerowcy podczas następnej wojny. Zbombardowany w 1939 roku palił się przez dziesięć dni, a w 1945 roku saperzy celowo wysadzili pozostałe mury. Kompletną ruinę jednak podźwignięto, a stało się to dzięki składek polskiego społeczeństwa i polonii. Aktualnie możemy obejrzeć wspaniały odrestaurowany zamek,  jakby wyjęty żywcem z ostatnich lat jego świetności.
Obecnie mieści się tutaj muzeum.

W pobliżu: Czersk (38 km), Warszawa - Zamek Ostrogskich (0 km), Warszawa - Zamek Ujazdowski (0 km)

 Powrót 

  © Xezaar