Solec

Królewski zamek Kazimierza Wielkiego,  zbudowany w XIV wieku,  był strażnicą przeprawy na Wiśle. Rozbudowany w XV wieku, a później w XVI - XVI stuleciu przekształcony przez J. Zbarskiego w bardziej reprezentatcyjną, renesansową rezydencję. Mimo umocnienia fortyfikacjami bastionowymi, nie oparł się Szwedom w 1655 roku. Zniszczony, doczekał się częściowej odbudowy w 1780 roku, ale już w następnym stuleciu był w ruinie. Zachowały się fragmenty murów przyziemia.

W pobliżu: Iłża (39 km)

 Powrót 

  © Xezaar