Gostynin

Galeria w wieży >>>

Nad Skrwą, na wzgórzu, powstał przypuszczalnie w końcu XIV wieku  murowany zamek książąt mazowieckich,  który pełnił także rolę siedziby kasztelańskiej. Zniszczony przez Szwedów w XVII wieku popadł w ruinę, z której zbudowano w XIX stuleciu kościół. Zachowana wieża  kościelna jest pozostałością pierwotnej warowni, podobnie jak resztki fosy.

W pobliżu: Oporów - woj. łódzkie (20 km), Płock (24 km)

 Powrót 

  © Xezaar