Zator

Galeria w wieży >>>

Dzisiejszy klasycystyczny pałac był niegdyś siedzibą książąt zatorskich, którzy zbudowali pierwotny gotycki zamek w połowie XV w.  Zniszczony podczas potopu szwedzkiego w XVII w., został odbudowany już jako pałac, zaś przebudowa w pierwszej połowie XIX w. nadała budowli rys klasycystyczny. W XVIII w. władzę ostatniego starosty zatorskiego sprawował stąd Piotr Dunin.
Dzisiaj mieści się tutaj placówka naukowa Państwowej Akademii Nauk, a w zamku z początkowej formy zachowały się piwnice i ostrołukowe sklepienia  w salach na parterze.

W pobliżu: Babice - Lipowiec (10 km), Oświęcim (17 km), Spytkowice (5 km)

 Powrót 

  © Xezaar