Kraków
ZAMEK WAWEL

Galeria w wieży >>>

Wspaniały królewski zamek, na którym koronowani byli Piastowie i Jagiellonowie. Aż do 1609 roku był bezsprzecznie najważniejszym miejscem w kraju. Aktualne rozległe założenie powstawało przez kilkaset lat. Zbudowana w miejscu dawnego grodu Wiślan warownia, była wielokrotnie rozbudowywana i niszczona. Król Kazimierz Wielki  wzniósł w XIV stuleciu  na jej fundamentach nowe, gotyckie założenie rezydencjonalno-obronne. Rozbudowa trwała także w XV wieku, a w latach 1507-36 król Zygmunt August uczynił z Wawelu jeden z najwspanialszych renesansowych dworów w Europie. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat trwała świetność potężnej królewskiej rezydencji, do 1595 roku, w którym nieszczęśliwy pożar poczynił spore zniszczenia. Mimo odbudowy, nie odzyskał swego dawnego blasku, a w 1609 roku całkowicie stracił swe znaczenie, gdy Zygmunt III Waza ze swymi doradcami przeniósł się do Warszawy. Następne lata były coraz trudniejsze - został splądrowany przez Szwedów w latach 1655-57, spłonął podczas Wielkiej Wojny Północnej w 1702 roku, a pod zaborem austriackim zdewastowały go niemal doszczętnie stacjonujące tu wojska. Dopiero początek XX wieku to czas wytchnienia dla zamku. Ze składek społeczeństwa sfinansowano przeprowadzoną w latach 1906-39 restaurację starych murów. Remontem kierował A. Szyszko-Bohusz. Niestety znaczna część prac poszła na marne, gdy hitlerowcy złupili i zniszczyli z trudem odnawiany zamek. Po wojnie podjęto się jeszcze raz odbudowy zamku. Do dzisiaj zachowały się zarówno gotyckie, jak i renesansowe zabudowania  (z arkadowym dziedzińcem), a także katedra z sarkofagami polskich monarchów. 
Dzisiaj jest to wspaniałe muzeum - Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu.

W pobliżu: Korzkiew (15 km), Niepołomice (19 km), Tyniec (10 km), Wieliczka (13 km)

 Powrót 

  © Xezaar