Rytro

Galeria w wieży >>>

Ruiny zamku na wzgórzy nad Popradem są pozostałością zbudowanej w XIII w.  warowni, którą rozbudował Kazimierz Wielki w następnym stuleciu. Nieregularne założenie z cylindryczną wieżą było królewską strażnicą szlaku handlowego wiodącego na Węgry. Kolejną przebudowę przeszedł zamek w XV wieku, a zniszczono go około połowy XVII stulecia. Zachowały się niewielkie fragmenty obwodu murów i wieży.  Widoczne są także pozostałości fosy.

W pobliżu: Muszyna (34 km), Nowy Sącz (18 km)

 Powrót 

  © Xezaar