Rudno
ZAMEK TENCZYN

Galeria w wieży >>>

Zamek Tenczyn był przez wieki siedzibą rodu Tęczyńskich, chociaż zbudował go około połowy XIV w. wojewoda krakowski A.Toporczyk.  Nieregularne założenie z dziedzińcem, przebudował kasztelan Jan Tęczyński w drugiej połowie XVI w. zgodnie z prawidłami epoki renesansu. Potężna i znacząca była to wtedy rodzina, potężny był też ich zamek. W 1638 r. Tenczyn przejęli Opalińscy na zaledwie kilkanaście lat. Po zniszczeniach potopu szwedzkiego (1656) zamek odbudowali Lubomirscy, zamieszkując go jeszcze do początku XVIII stulecia. Potem opuszczony, popadł w ruinę. Wśród zachowanych elementów  zabudowy, są znaczne fragmenty zamku górnego z wieżą bramną,  a także część dawnego podzamcza.  Widoczne są również pozostałości  dwu murowanych bastei.

W pobliżu: Babice - Lipowiec (13 km), Kraków - Wawel (35 km), Tyniec (24 km)

 Powrót 

  © Xezaar