Rożnów (2)

Galeria w wieży >>>

Gdy możny ród Tarnowskich objął w posiadanie Rożnów, otrzymał wraz z rozległymi dobrami, starą podupadającą rycerską warownię (której ruiny zachowały się do dziś na wzgórzu Łaziska). Hetman Jan Tarnowski  zdecydował o wybudowaniu nowego reprezentacyjnego zamku, godnego znamienitego rodu. Renesansowa twierdza powstała w pierwszej połowie XVI w.  uzyskując nowe rozwiązania techniki obronnej. Zachowały się m.in. fragmenty murów, budynek bramny, ludwisarnia oraz bastion (tzw. beluard).

W pobliżu: Czchów (12 km), Rożnów (1) (0 km), Wytrzyszczka (7 km)

 Powrót 

  © Xezaar