Rabsztyn

Galeria w wieży >>>

Na wapiennym wzgórzu, kilkadziesiąt metrów od szosy na Olkusz, znajdują się ruiny gotyckiego zamku z XIV w.  zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego.  To jedno z Orlich Gniazd było siedzibą rodu Tęczyńskich, Melsztyńskich, Bonerów i Myszkowskich, którzy zamieszkiwali ceglano-kamienną warownię do XVII w. Wycofujący się Szwedzi zniszczyli zamek w 1657 r. i od tego czasu stare mury stoją puste. W XIX w. poszukiwacze żądni skarbów wysadzili wieżę, której zaledwie dolna pozostałość jest dzisiaj widoczna. Zachowały się  też fragmenty murów zabudowań i piwnic. 

W pobliżu: Bydlin (12 km), Pieskowa Skała (26 km), Sławków (17 km)

 Powrót 

  © Xezaar