Muszyna

Galeria w wieży >>>

Na Górze Zamkowej górującej ponad miastem, znajdują się ruiny zamku zbudowanego na przełomie XIII - XIV wieku przez biskupów krakowskich.  Założenie z dziedzińcem i wieżą zostało rozbudowane przez Kazimierza Wielkiego, którego ojciec - Władysław Łokietek - odebrał warownię biskupowi Janowi Muskacie. Zamek powrócił w ręce biskupów za panowania Władysława Jagiełły. Zniszczony przez wojska Macieja Korwina w 1474 roku, został odbudowany w XVI wieku, ale już pod koniec kolejnego stulecia uległ w ruinie. Zachowały się fragmenty zamkowego przyziemia i czworobocznej wieży.

W pobliżu: Nowy Sącz (45 km), Rytro (34 km)

 Powrót 

  © Xezaar