Lanckorona

Galeria w wieży >>>

Z dawnego królewskiego zamku Kazimierza Wielkiego,  pozostały zaledwie szczątki na wzgórzu zwanym Górą Lanckorońską. Zbudowany w stylu gotyckim w XIV w.  na planie czworoboku z cylindryczną wieżą, był przeznaczony na siedzibę starostów niegrodowych, spośród których historia zapisała Lanckorońskich, Jordanów i Wolskich, w latach 1590-1667 Zebrzydowskich, a wreszcie Czartoryskich (do 1768). W roku 1655 został zajęty przez wojska szwedzkie, którym żadne z polskich zamków nie umiały się oprzeć, a w drugiej połowie XVIII wieku jeszcze raz zapisał się w dziejach kraju, tym razem jako siedziba konfederatów barskich dowodzonych przez M.A.Beniowskiego (w latach 1768-1772). Zniszczony w XIX w. w czasie walk z wojskami zaborców. Zachowały się  do dzisiaj fragmenty murów, wież i częściowo fosa.

W pobliżu: Barwałd Górny (12 km), Myślenice (1) (21 km), Zator (31 km)

 Powrót 

  © Xezaar