Janowiczki

Zbudowany na początku XIV wieku  zamek był własnością rodu Karwacjanów herbu Zadora. Prawdopodobnie w wyniku wad konstrukcyjnych i słabego materiału budowlanego część warowni się zawaliła i jeszcze w tym samym stuleciu opuszczono ją i pozostawiono w ruinie. Nie odbudowana i z czasem rozebrana, ostała się jedynie we fragmentach przyziemia  odsłoniętych w trakcie badań archeologicznych w latach 1978-80 i 1983-86.

W pobliżu: Pieskowa Skała (51 km), Pińczów - woj. świętokrzyskie (44 km)

 Powrót 

  © Xezaar