Czchów

Galeria w wieży >>>

Gród na górze nad Dunajcem od XIII w. strzegł ważnej drogi prowadzącej z Krakowa do Sącza. Na początku XIV w.  wzniesiono tu kamienny zamek z przeznaczeniem na siedzibę burgrabiego. Wieloboczne założenie z wysoką wieżą o ośmiokątnym zwieńczeniu choć planie koła, rozbudował Kazimierz Wielki w XIV w. główną uwagę skupiając na modernizacji i ulepszeniu umocnień. Zachowały się fragmenty murów obwodowych i fundamenty domu mieszkalnego,  a także widoczna z oddali cylindryczna wieża.  Nie dotrwało niestety do naszych czasów zbyt wiele z jej ośmiokątnej górnej części, widocznej jeszcze w XIX w.

W pobliżu: Melsztyn (9 km), Rożnów (1) (12 km), Wytrzyszczka - Tropsztyn (5 km)

 Badacz 

 Powrót 

  © Xezaar