Bydlin

Galeria w wieży >>>

Niewielkie ruiny rycerskiego zamku z XIV w.  Zbudowany z wapienia, otoczony zewnętrznym murem, posiadał budynek mieszkalny i wieżę bramną. W XVI w. z inicjatywy Bonerów przebudowany na kościół katolicki, a następnie - w okresie reformacji - zmieniony na zbór ariański. W połowie XVII w. zabudowania legły w gruzach pod ostrzałem wojsk szwedzkiego generała Burcharda Müllera. W XVIII stuleciu przeprowadzono gruntowny remont zabudowań, ale w następstwie powtarzających się napadów rozbójników ostatecznie opuszczono bydliński kościół. Zachowały się fragmenty murów obwodowych i domu mieszkalnego.

W pobliżu: Rabsztyn (12 km), Sławków (25 km)

 Badacz 

 Powrót 

  © Xezaar