Babice
ZAMEK LIPOWIEC

Galeria w wieży >>>

Góra Lipowiec (362 m n.p.m.) była od wieków doskonałym punktem obronnym. Początkowo drewniana warownia rycerzy rozbojników, potem siedziba biskupa Prandoty (XIII w.), który zbudował nowy, ale nadal drewniany zamek, a w końcu rezydencja kolejnego biskupa krakowskiego - Jana Muskaty - który dokonał wreszcie przebudowy w kamieniu. Było to w XIV wieku.  Zamek posiadał wysoką wieżę, która wyrastała z wielobocznego dziedzińca otoczonego murem obronnym. W ciągu następnych stuleci służył za więzienie dla duchownych, a potem też dla heretyków i odstępców od wiary katolickiej. Nawet po przebudowie w XVIII w., kiedy to dodatkowe budynki utworzyły dziedziniec wewnętrzny, spełniał zadania domu poprawczego dla księży. Był jednak też letnią rezydencją biskupów krakowskich. Po pożarze w 1800 r. nie podjęto się odbudowy. Dopiero w 1969 r. przystosowano zamek do zwiedzania, zabezpieczając go jako tzw. trwałą ruinę. Zachowały się znaczne fragmenty  pierwotnej zabudowy, w tym wieża i zewnętrzne mury,  ale ogólny wygląd zamku pochodzi z XVIII w.

W pobliżu: Oświęcim (17 km), Rudno - Tenczyn (9 km), Tyniec (29 km)

 Powrót 

  © Xezaar