Żagań

Galeria w wieży >>>

Nad rzeką Bóbr, stoi dawny zamek książąt żagańskich, którzy wznieśli swoją siedzibę w XIV w.  na miejscu grodu kasztelańskiego (wzmiankowanego w 1202 r.). Reprezentacyjna siedziba książęca pełniła swą rolę przez kolejne dwa wieki, ale w XVII stuleciu nie utrzymała ciężaru zniszczeń. Ówcześni właściciele podjęli decyzję o całkowitej przebudowie i już w 1629 r. rozpoczęto wznoszenie trójskrzydłowego barokowego pałacu. Rozbudowywano go jeszcze w XVIII w. i w takim stanie - barokowego pałacu  - dotrwał do dziś.

W pobliżu: Kożuchów (25 km), Witków (19 km), Żary (14 km)

 Powrót 

  © Xezaar