Sulechów

Galeria w wieży >>>

Dawniejszy gród warowny książęta śląscy  zastąpili nowym, murowanym zamkiem prawdopodobnie w XIV w. Niestety szybko zniszczony popadł w ruinę, a nowy zamek na starych fundamentach zbudowali w XVI w. Brandenburczycy. Nie była to renesansowa rezydencja, a umocnione warowne założenie z wieżą, otoczone fosami. Wielokrotne przebudowy i częściowa rozbiórka w XIX w. zatarły właściwy wygląd zamku. Zachowały się fragmenty zabudowy i czworoboczna wieża.

W pobliżu: Krosno Odrzańskie (38 km), Międzyrzecz (45 km)

 Powrót 

  © Xezaar