Otyń

W początku XIV w. książęta żagańscy  wybudowali w Otyni murowaną siedzibę, która jednak długo nie pozostała książęcą, często zmieniając właścicieli już od następnego stulecia. Zamek przeszedł co najmniej dwa pomniejsze remonty - najpierw w stylu renesansowym na początku XVI w., a następnie już po objęciu zamku przez jezuitów (1649), którzy w XVIII przekształcili starą warownię w klasztor. W dzisiejszej zabudowie  zachowane są fragmenty pierwotnych murów  gotyckiej warowni.

W pobliżu: Kożuchów (16 km), Siedlisko (15 km)

 Powrót 

  © Xezaar