Międzyrzecz

Galeria w wieży >>>

Dawny gród piastowski został w XIV w.  zastąpiony murowanym zamkiem zbudowanym przez Kazimierza Wielkiego.  Cylindryczna wieża górowała nad nieregularnym założeniem osadzonym w widłach Obry i Paklicy, które wiernie strzegło zachodnich obrzeży królestwa. Warownia zniszczona w 1520 r. została szybko odbudowana, lecz już na nową modłę - renesansowej rezydencji, umocnionej nowoczesnymi fortyfikacjami (około połowy XVI wieku). Przebudowany zamek był siedzibą starostów, a wśród nich Jana Zamoyskiego i Stanisława Żółkiewskiego. Zniszczenia wojny trzydziestoletniej (XVII w.) obróciły zamek w ruinę, której już nie odbudowano. Zachowały się fragmenty murów  pierwotnego XIV-wiecznego założenia, piwnice, część murów obwodowych i fosy. 

W pobliżu: Łagów (26 km), Sulechów (45 km)

 Powrót 

  © Xezaar