Lubsko

W widłach rzeki Lubczy powstał na przełomie XIV-XV w.  zamek, siłami i finansami książąt głogowskich. Przebudowywany i rozbudowywany przez niemal każde następne stulecie, aż do wieku XX. Dzisiejszy dom opieki społecznej  zachował nieco dawnych elementów, głównie renesansowych.

W pobliżu: Kożuchów (49 km), Żary (22 km)

 Powrót 

  © Xezaar