Kostrzyn

Galeria w wieży >>>

Nim powstał tu murowany zamek, pogranicza bronił warowny gród Piastów śląskich. Gdy ziemie te otrzymali przybyli z Italii joannici,  zbudowali dla siebie silną twierdzę. Było to przypuszczalnie w XIV wieku.  Potem Kostrzynem rządzili Niemcy (XV w.), którzy przebudowali zamek wzmacniając go najpierw narożnymi basztami, a z czasem (w kolejnym stuleciu) bastejami. Zniszczony podczas wojny siedmioletniej w 1758 roku, a potem - już ostatecznie - w 1945 roku. Zachowane są fragmenty murów przyziemia.

W pobliżu: Boleszkowice (20 km), Chwarszczany - woj. zachodniopomorskie (13 km), Słońsk (16 km)

 Powrót 

  © Xezaar