Zamek w Drezdenku
- historia
- architektura
- fakty i domysły


HISTORIA ZAMKU
Daty, Wydarzenia, Historia rozbudowy

   O mieścinie wspominają źródła już w 1092 r., ale grodem Drezdenko zostało dopiero w XIII w. Usytuowany nad Notecią, tuż przy przeprawie, był poważną zaporą dla najazdów Brandenburczyków, którzy w XIII w. utworzyli Nową Marchię.
   Ostatecznie zdobyty przez wojska niemieckie, został nadany w lenno w 1317 roku rycerzom z rodziny von Osten, którzy prawdopodobnie wznieśli pierwszy murowany zamek (XIV w.). Ostenowie za panowania Kazimierza Wielkiego poddali się jego władzy, ale już niedługo potem zmienili swe orientacje i wsparli Krzyżaków. Im też sprzedali zamek w 1408 r.
   Zakon przejął w ten sposób mocną warownię, która stała się na najbliższe lata ich bazą wypadową na ziemie Wielkopolski. Krzyżacy wzmocnili i przebudowali zamek w latach 1429 - 45 i w tychże latach również wysiedlili polską ludność Drezdenka, wywożąc ją na peryferia, do tzw. Chyży (podobnie jak mieszkańców innych okolicznych miejscowości).
   W 1454 roku zamek wraz z miastem został włączony do Marchii Brandenburskiej, a była to wówczas silna warownia, otoczona murem obwodowym i fosą (jak podaje opis z 1503 roku).
   W latach 1640 - 50 na północ od miasta, zbudowano całkiem nową twierdzę, opartą na nowoczesnych założeniach obronnych. Od tego też czasu zamek począł szybko tracić na znaczeniu, będąc ruiną prawdopodobnie już w XVIII w. i na początku XIX w. poddany został rozbiórce.

W pobliżu: Santok (37 km), Stare Sławno (29 km)

 Powrót 

  © Xezaar