Bobrzany

Rycerska wieża mieszkalna powstała przypuszczalnie na początku XIV wieku,  otoczona była murem obwodowym. To pierwotne założenie przetrwało w tej formie do następnego wieku, kiedy po zniszczeniu zostało prawdopodobnie opuszczone. W latach 1544-1560 przebudowano zamek w stylu renesansowym - dostawiono wtedy trzy skrzydła do dawnych kurtyn murów. Całość okalała fosa, a wejścia chroniły dwie wieżyczki. Potem dobudowano jeszcze czwarte skrzydło mieszkalne, a założenie zyskało rysy pałacu. Przetrwał on II wojnę światową, ale później został opuszczony i zaniedbany popadał w ruinę, a pożar w 1960 r. tylko przyspieszył dewastację. Pałac jednak kupił prywatny właściciel w 1983 r. i dzisiaj obejrzeć możemy całą budowlę. 

W pobliżu: Żagań (12 km), Żary (26 km)

 Powrót 

  © Xezaar