Szczebrzeszyn

Na cyplu płaskowyżu okalającego dolinę Wieprza zachowały się pozostałości zamku wzniesionego, w miejscu wcześniejszego grodu, przypuszczalnie w końcu XIV wieku przez Dymitra z Goraja.  Było to skromne założenie składające się z dwukondygnacyjnej, być może trzykondygnacyjnej wieży o wymiarach 7,6 x 10,4 m. W obu kondygnacjach zachowały się sklepienia kolebkowe, a górne piętro podzielone jest na dwa pomieszczenia. Wejście do górnej kondygnacji wiodło przez klatkę schodową, a do dolnego dało się zejść tylko przez otwór w suficie. Szczebrzeszyn po raz pierwszy wymieniono w dokumentach w 1352 roku, a w 1379 roku król Ludwik Węgierski przekazał miasto wraz z powiatem, Dymitrowi z Goraja, podskarbiemu koronnemu. Potem tutejsze ziemie przeszły w ręce Tarnowskich (bratanica Dymitra wniosła je w wianie), w niedługo potem (w 1555 r.) oddziedziczyli je Górkowie z Wielkopolski. Zamek spłonął w 1583 r. podpalony przez miejscową szlachtę i przestał pełnić swe dotychczasowe funkcje. Zaczął za to służyć jako więzienie, o czym dowiadujemy się z zachowanych wyroków sądowych, w których osądzano winnych na pobyt w zamkowej wieży. Do dzisiaj zachował się cały dwukondygnacyjny budynek  oraz niewielkie pozostałości umocnień ziemnych. 

W pobliżu: Goraj (29 km), Grabowiec (45 km), Orłów Murowany (38 km)

 Powrót 

  © Xezaar