Kryłów

Galeria w wieży >>>

Zamek na wyspie wzniesiony został prawdopodobnie w drugiej połowie XVI w. przez ród Ostrorogów  (chociaż niektórzy badacze są zdania iż był on dziełem Tęczyńskich ). Był on często schronieniem dla okolicznej ludności, którzy ratowali się gromadząc w nim podczas najazdów Tatarów. Nieregularne założenie zostało przebudowane w XVII wieku przez Radziejowskich, którzy umocnili zamek bastejami. Zniszczony został podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku. Do dzisiaj zachowały się pozostałości muru kurtynowego i bastei. 

W pobliżu: Horodło (30 km) , Uchanie (35 km)

 Powrót 

  © Xezaar