Krupe

Galeria w wieży >>>

Nad rzeką o wdzięcznej nazwie - Bzdurka, rodzina Krupskich zbudowała pierwszą warownię. Potem na jej miejscu Paweł Orzechowski herbu Rogala, chełmski podkomorzy, wzniósł w drugiej połowie XVI wieku zamek bastejowy. Było to czworoboczne założenie z bastejami w narożach i bramą wjazdową od strony północno-wschodniej. Wielokrotnie narażony na najazdy Tatarów zamek, przetrwał najtrudniejsze chwile, by lec w gruzach podczas potopu szwedzkiego. Zrujnowaną budowlę opuszczono już w XVIII w. Zachowały się główne mury z wieżą, zdobione attyką.

W pobliżu: Chełm (19 km) , Orłów Murowany (14 km)

 Powrót 

  © Xezaar