Kraśnik

Zamek zbudowany przypuszczalnie przez Dymitra z Goraja na przełomie XIV i XV wieku  otoczony był kamiennym murem i fosami. W 1405 r. po śmierci Dymitra, miasto odziedziczyła jego córka Anna, która wyszła za mąż za Andrzeja z Tęczyńskich (syna kasztelana krakowskiego Jana). To dzięki rodzinie Tęczyńskich miasto przeżywało rozkwit przez najbliższych kilkadziesiąt lat. W tym też czasie pierwotny zamek otoczono murem i fosami. W XVI w. miasto przez krótki czas było własnością Radziwiłłów, a potem także Zamoyskich. Kres istnienia warowni nastąpił w 1657 r. kiedy to Szwedzi spalili miasto i zamek. Ruinę rozebrano, a do dzisiaj dotrwały zaledwie szczątki kamiennych murów przyziemia  i zarys fosy.

W pobliżu: Lublin (44 km) , Wojciechów (38 km)

 Powrót 

  © Xezaar