Kazimierz Dolny

Galeria w wieży >>>

Królewski zamek mający strzec szlaku handlowego i przeprawy na Wiśle, wzniósł w XIV wieku Kazimierz Wielki.  Założenie składało się z zamku właściwego i cylindrycznej wieży strażniczej stojącej samotnie na uboczu. Przebudowa w stylu renesansowym w pierwszej połowie XVII w. została zniweczona jeszcze w tym samym stuleciu, a po zniszczeniach zamek opuszczono (w końcu XVIII wieku) i następnie rozebrano. Zachowały się fragmenty murów z przejazdem bramnym oraz  wspomniana samotnie stojąca wieża.

W pobliżu: Bochotnica (3 km), Janowiec (28 km), Lublin (41 km)

 Powrót 

  © Xezaar