Janów Podlaski

W historii zamek janowski zapisał się jako miejsce, w którym spędził swe ostatnie lata biskup Adam Naruszewicz. Był to już wtedy właściwie barokowy pałac, na który z biegiem lat przebudowano pierwotne zabudowania. Warownia wzniesiona w XV w.  przez biskupów łuckich,  była przez kolejne stulecia modernizowana i dodatkowo fortyfikowana (w XVI i XVII w.), ale nie zapobiegło to najazdowi Szwedów i poważnym zniszczeniom. Dopiero w XVIII w. odbudowano zamek na barokową rezydencję, "grzebiąc" w nowych wyobrażeniach piękna, stare, surowsze cechy poprzednich epok. Dzisiaj możemy obejrzeć pozostałości owego barokowego pałacu. Zachowały się  oryginalne siedemnastowieczne umocnienia obronne  oraz oficyny.

W pobliżu: Biała Podlaska (20 km), Kodeń (53 km)

 Powrót 

  © Xezaar