Grabowiec

Nad rzeką Wolicą zbudowany został w XIV w.  murowany zamek, który pod koniec stulecia stał się własnością książąt mazowieckich i bełskich, pozostając w ich władaniu do 1462 roku. Zniszczony przez Tatarów w 1500 r. został odbudowany przez starostę hrubieszowskiego Stanisława Sarbiewskiego w drugiej połowie XVII stulecia. Popadł w ruinę w XIX wieku, a do dzisiaj przetrwały pozostałości murów przyziemia.

W pobliżu: Orłów Murowany (27 km), Uchanie (16 km)

 Powrót 

  © Xezaar