Goraj

Dokument z 1377 roku wspomina o przekazaniu przez króla Ludwika Węgierskiego braciom Dymitrowi z Klecia (podskarbiemu koronnemu) i Iwanowi, castrum wraz z ośmioma wsiami, a kolejny dokument z 1481 r. mówi o istniejącym tutaj fortalicium. Zamek zbudowano prawdopodobnie w XIV wieku  na cyplu nad doliną rzeki Białej Łady. Ponieważ nie przeprowadzono dokładnych badań archeologicznych truno ustalić jak długo był użytkowany i jakie przechodził przemiany. Wiadomo, że na początku XVI wieku Goraj był własnością Mikołaja Firleja, wojewody lubelskiego i on prawdopodobnie poczynił pewne zmiany w zabudowie zamku. Do dzisiaj zachowały się  na północ od wsi niewielkie pozostałości  po dawnej warowni - fragmenty murów zabudowań podworskich oraz elementy umocnień ziemnych. 

W pobliżu: Kraśnik (53 km), Szczebrzeszyn (29 km), Zaklików (49 km)

 Powrót 

  © Xezaar