Czemierniki

Galeria w wieży >>>

Wśród stawów i rozlewisk stoi dawny biskupi zamek, pełniąc dziś rolę Państwowego Domu Dziecka. Zbudowany w latach dwudziestych XVII w.  przez biskupa płockiego Henryka Firleja,  był przykładem rozwiązania obronnego wzorowanego na przykładach pierwszych włoskich zastosowań nowej techniki fortyfikacji (bastionowej). Całość rozplanowana na wieloboku z czterema bastionami, spośród których dwa zawierały kazamaty (pn-wsch i pd-zach), a dwa wypełniono ziemią. Od strony zachodniej (strony stawów) postawiono za murem obwodowym budynek mieszkalny, otoczony dodatkowo fosą. Wejście do domu prowadziło przez przerzucony nad fosą most, wprost do otwartej loggii, obok której znajdowały się kręcone schody na piętro. Pomieszczenia mieszkalne na parterze rozlokowano po obu stronach sieni, podobnie projektując pierwsze piętro z zastąpieniem sieni obszerną salą. W połowie XIX w. zamek przebudowano i z tego okresu pochodzi m.in. attyka. Do trochę zaniedbanego, ale zachowanego w całości, zamku  prowadzi droga przez noszący cechy manierystyczne, budynek bramny, zbudowany początkowo obok dawnego bastionu pd-zach.

W pobliżu: Biała Podlaska (66 km), Jakubowice Murowane (62 km)

 Powrót 

  © Xezaar