Bochotnica

Galeria w wieży >>>

Na wyniosłym wzgórzu, około 70 m nad poziomem drogi, stoją ruiny rycerskiego zamku (wymienianego w źródłach w 1368 r.) zbudowanego prawdopodobnie w XIV w.  Tradycja wiąże zamek z postacią Esterki, córką żydowskiego kupca, a "ulubienicą" króla Kazimierza Wielkiego i można usłyszeć tu i ówdzie o zamku Esterki wzniesionym przez monarchę dla swej ukochanej. Niestety prawda jest mniej romantyczna, choć pochodzenie tej legendy może być interesujące... Budowę przypisuje się z dużym prawdopodobieństwem rodowi Firlejów  władającego tutaj do końca XIV wieku. Odsprzedali oni w 1399 r. zamek Klemensowi z Kurowa, który dokonał rozbudowy. Pod koniec XV w. warownią zawładnęła Anna Zbąska, przywódczyni bandy rabusiów łupiącej okoliczną ludność, a w wieku XVI otrzymali ją od króla Zygmunta Starego rycerze z rodu Samborskich. Zniszczony w XVII stuleciu i przypuszczalnie niedługo potem opuszczony, chociaż historycy nie są pewni co do czasu, w którym to nastąpiło. Nie znane są też dokładne przyczyny pozostawienia zamku samemu sobie. Na wzgórzu widoczne są z oddali pozostałości zamku - fragmenty kamiennych murów przyziemia  i ceglanych ścian.

W pobliżu: Kazimierz Dolny (3 km), Janowiec (24 km)

 Powrót 

  © Xezaar