Bieławin

Galeria w wieży >>>

Ruskie kroniki podają, że kamienną obronną wieżę wzniósł w 1259 r. książę Daniel, ale badania archeologiczne wykazały, że budowa czworobocznego stołpu nastąpiła kilkadziesiąt lat później. Zbudowana przypuszczalnie na przełomie XIII i XIV w.  kamienna wieża obronna, była przykładem budowli, którą sprzężono - być może z powodu braku finansów - z poprzednimi, nieco przestarzałymi, obwarowaniami grodowymi. W latach 1909-1910 przy okazji badań, przeprowadzono konserwację ruiny, którą stanowi dzisiaj ściana północna  i fragment ściany wschodniej średniowiecznej wieży.

W pobliżu: Chełm (3 km), Sielec (18 km), Stołpie (12 km)

 Powrót 

  © Xezaar