Biała Podlaska

Galeria w wieży >>>

Biała Podlaska wzmiankowana była jako miasto w 1522 r. i z XVI  też wieku pochodzi zamek zbudowany przez ród Radziwiłłów.  Renesansową rezydencję umocniono ziemnymi obwarowaniami z fosami. Nie pomogły one jednak podczas szwedzkiego potopu i zamek został zniszczony. Założenie po latach odbudowano na barokowy pałac, a pracami kierował A.J. Jeziornicki (1699-1701). Powstały wtedy m.in. brama wjazdowa i zamkowa kaplica, którą w późniejszych latach dodatkowo ozdobiono wykwintną rokokową polichromią. Niestety w następnym stuleciu zamek stracił na znaczeniu i podupadającą budowlę zaczęto rozbierać. Kolejne zniszczenia przyniosła druga wojna światowa. Zachowały się  m.in. dawne pawilony, oficyny, wieża bramna, XVII-wieczna kaplica  oraz ziemne fortyfikacje bastionowe typu holenderskiego (połowa XVII wieku).
Obecnie w wieży znajduje się Muzeum Okręgowe.

W pobliżu: Janów Podlaski (20 km), Kodeń (38 km)

 Powrót 

  © Xezaar