Wieluń

Zamek Kazimierza Wielkiego został zbudowany w XIV wieku  razem z murami miejskimi. Jego czas skończył się po pożarze w 1791 roku, kiedy to władze pruskie nakazały rozbiórkę ruiny. W ścianach jednego z dzisiejszych budynków administracji zachowały się pozostałości fundamentów zamku. 

W pobliżu: Bolesławiec (30 km), Wieruszów (34 km)

 Powrót 

  © Xezaar